СМБ


Избрана новина:
Националeн кръг :

Допуснатите ученици до Националния кръг "Европейско кенгуру"
са отвори списък на допуснатите
Свали xls файл с допуснатите.

Същите да се явят на 1 юни 2013 г. от 11:00 часа в
Софийската математическа гимназия.

Учениците от първи клас, допуснати до Националния кръг,
могат да се явят на 1 юни 2013 г., извън регламента, като
заплатят такса правоучастие от 10 лв. Същата се внася
1 час преди състезанието в Софийската математическа гимназия.
Променено на: 14.05.2013 23:26:31