СМБ


Избрана новина:
Преглед на знанията по МАТЕМАТИКА - 11 май 2013 г. 9:00ч.:

Преглед на знанията по математика - на 11 май 2013 г., 9:00ч.
Състезанието за учениците :
- от 1 до 11 клас състои в решаване на задачи с генериране на текст;
- от 7. клас ще се състои от тестови задачи, в съответствие с изискванията на МОМН за кандидатстване след 7. клас
- от 12 клас ще бъде зададена тема, с формата на държавния зрелостен изпит.

Продължителността на състезанието е съобразена с възрастовите особености на учениците и формата на проверката и е:
- за ученици от 1. до 3. клас - 90 минути;
- за ученици от 4. до 11. клас – 180 минути;
- за зрелостниците – 240 минути.
За всички класове задачите са върху програмите за ЗП, ЗИП и СИП, а за 7 и 12 клас са съобразени с изискванията за съответната форма на проверка.
Състезанието ще се проведе в Математическа гимназия ”Д-р П. Берон”.

За учениците от 4. клас състезанието е анонимно и резултатът от него важи за приема след 4. клас в МГ“Д-р П.Берон“ - Варна.
(виж регламента на адрес:http://www.mgberon.com/reglament4.htm.)
Участието в Прегледа на знанията по математика се заявява чрез внасяне на такса.
Записванията ще се извършват в делничните дни от 29 април до 9 май 2013 г. с работно време от 8:30 до 12:00ч. и от 12:30 до 17:00ч. „Офис МГ“ в МГ.
30.04.2013 10:32:59