СМБ


Избрана новина:
ИКТ за МАТЕМАТИКА:

Обучение в курса "Създаване, редактиране и разпространение на математически текстове" планиран за 6, 7 април от 9 ч в ДИКПО-Варна се отлага.

За записвания и условия за участие свали оттук

Съкратен линк за регистрация
Променено на: 05.04.2013 14:21:29