СМБ


Избрана новина:
Отчетно-изборно събрание:

На 9 март 2013 г от 14 ч до 15 ч в Актова зала на МГ "Д-р П. Берон"
ще се проведе отчетно-изборно събрание на СМБ-Варна.

Дневен ред

1. Отчет
2. Избор на ново ръководство на секцията
3. Избор на делегати


Поканват се всички членове да се включат в събитието.
Променено на: 05.03.2013 11:13:48