СМБ


Избрана новина:
„Fibonacci − разпространение на изследователския подход в образованието по математика и природни науки в Европа”:

На 24-25.02.2013 се проведе заключителен семинар по проекта "Fibonacci - разпространение на изследователския подход в образованието по математика и природни науки в Европа”.
Резултати от проекта, разработки и ресурси можете да видите в сайта на проекта

Fibonacci В България
Променено на: 26.02.2013 19:37:20