СМБ


Избрана новина:
Обучение Microsoft 17.02.12:

Oбучение на тема: “Windows в класната стая. Колекция от софтуерни продукти в помощ на учителя”.
Курсът е насочен към учители с добри дигитални умения, за да могат след това те, по места, да запознаят своите колеги с разнообразните софтуерни продукти, даващи възможност за реализиране на ефективен учебен процес.
Курсът е разработен в рамките на световна програма на Майкрософт – Windows in the Classroom. Представят се разнообразни софтуерни продукти за учебния процес и методически насоки за тяхното използване с примери на добри практики.

Ресурси

Място на провеждане МГ-Варна
Променено на: 15.02.2013 22:16:08