СМБ


Избрана новина:
”Преглед на знанията по математика” и „Преглед на знанията по информатика“ 2017 Варна:

Състезанията ”Преглед на знанията по математика” и „Преглед на знанията по информатика“ се организират и провеждат от секцията на Съюза на математиците в България в град Варна, със съдействието на РУО - Варна.
В период от повече от 20 години тези инициативи на СМБ – секция Варна са форум за проверка на знанията по математика на учениците от 1 до 11 клас и знанията по информатика за ученици от 4 до 8 клас. На него учениците сравняват знанията си със своите съученици и са естествен завършен на целогодишната работа по математика – класна и извънкласна и извънкласната работа по информатика. От тази година състезанията са включени в Календара на СМБ за учебната 2016/2017г.
I. Преглед на знанията по Информатика на 7 май 2017г., 9:00ч.
На него се решават две задачи на C++. Продължителност – 180 минути.
Състезанието ще се проведе в Математическа гимназия ”Д-р П. Берон” – Варна.
Участието в Прегледа на знанията по информатика се заявява чрез внасяне на такса в „ОФИС МГ“ в МГ“Д-р П. Берон“ – Варна.
Записванията ще се извършват на 2, 4 и 5 май 2017г.с работно време от 9:00 до 12:00ч. и от 14:00 до 17:00ч.


II. Преглед на знанията по математика ще се проведе на 14 май 2017г. от 9:00ч. , като само за 7. клас ще се проведе на 13 май 2017г.
Състезателните теми са:
- за учениците от 1 до 3 клас състезателните теми съдържат 4 тестови задачи с избираем отговор, 4 задачи с отворен отговор и 2 задачи с подробно описване на решението;
- за учениците от 5 до 11 клас (с изключение на 7 клас) състезателните теми съдържат 8 задачи с отворен отговор и 2 задачи за подробно описване на решението;
- за учениците от 7. клас състезателната тема с формата на НВО и приемен изпит по математика за 7 клас;
Продължителността на състезанието е съобразена с възрастовите особености на учениците и тя е съответно:
- за ученици от 1 до 3. клас - 120 минути;
- за ученици от 5 до 11 клас – 180 минути;
За всички класове задачите са върху програмите за ЗП, ЗИП и СИП, а за 7 клас са съобразени с изискванията за провеждане на НВО и приемен изпит по математика за 7 клас.
Състезанието ще се проведе в Математическа гимназия ”Д-р П. Берон” и СУ“ Найден Геров“ – Варна ( за учениците от 1 и 2. клас).
Участието в Прегледа на знанията по математика се заявява чрез внасяне на такса в „ОФИС МГ“ в МГ“Д-р П. Берон“ – Варна.
Записванията ще се извършват:
- на 2, 4 и 5 май 2017г.с работно време от 9:00 до 12:00ч. и от 14:00 до 17:00ч.
- от 9 до 11 май 2017г.с работно време от 13:00 до 17:00ч.
За повече информация: тел. 052 302 108.

03.05.2017 22:52:24