СМБ


Избрана новина:
Математическо състезание "Питагор" 2017 във Варна:

Математическото състезание "Питагор" във Варна ще се проведе на 14 май 2017 г. от 9:00 ч. в МГ "Д-р Петър Берон". Заявките за участие ще се подават чрез училищата, в които се обучават учениците от 4 клас, в срок до 3 май 2017г.

03.05.2017 22:50:23