СМБ


Избрана новина:
XVI Научно-практическа конференция „Математика и информатика – реалности и перспективи“, СМБ - Варна:

На 25 и 26 февруари 2017 г. в комплекс „Long Beach Resort & SPA“, к.к. Шкорпиловци ще се проведе XVI Научно-практическа конференция „Математика и информатика – реалности и перспективи“, организирана от СМБ - секция Варна и РУО – Варна.
В програмата на конференцията традиционно се включват доклади по теми, свързани с математиката и компютърните науки, а също и с обучението по математика, информатика и информационни технологии в различните образователни степени. В работата й ще вземат участие учители, преподаватели от ШУ, ДИКПО – Варна и ВСУ „Черноризец Храбър“.
Конференцията е форма на квалификация за учители по математика, информатика и информационни технологии. Всички участници ще получат удостоверение с 1 кредит според изискванията на Наредба № 12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Като част от програмата на конференцията е и специално предложение за учителите, които нямат професионална квалификационна степен - обучение за подготовка за явяване на изпит за придобиване на 5.ПКС.
Таксата за правоучастие е 20 лв. Цената за 1 ден пансион – нощувка, закуска, вечеря, кафе-пауза за всеки участник е в размер на 55 лв. за членовете на СМБ за 2017 г., а за участниците, които не са членове - 75 лв.
Всички желаещи да участват в конференцията е необходимо: 
● в срок до 31.01.2017 г. да се регистрират във формуляра https://goo.gl/forms/0Uwt3r46YY3LGEHE2. Въз основа на регистрацията ще се резервират места в хотела. Участници, които не са попълнили електронната форма, няма да имат резервация в хотела и няма да получат удостоверение с квалификационен кредит поради необходимостта от вписването на данните в документа, според изискванията на Наредба № 12.
● в срок до 15.02.2017 г. да изпратят докладите за участие в програмата на конференцията на гл. ас. д-р Елена Колева - elkolevako@gmail.com или на ас. Севдалина Георгиева – sevdalina.m.georgieva@gmail.com. 
● в срок до 15.02.2017 г. да внесат таксата за правоучастие (20 лв.) в „Офис МГ“ в Математическа гимназия „Д-р П. Берон“ или по банков път по следната сметка:
Банка ДСК АД - Варна
IBAN: BG45STSA93000013349875
BIC: STSABGSF
СМБ-2001-Варна ЕООД
В платежното нареждане отбележете в „основание за плащане“ - „такса конференция“, а в „още пояснения“ – имената на участника или брой участници от дадено училище. За издаване на фактура изпратете сканирано бордеро и съответните данни на e-mail: office@smb-varna.com.
● Таксата за хотела (нощувка + НВ) може да се заплати на място или по банков път
BGN: BG42FINV91501016105701
BIC: FINVBGSF 
Алфа Лонг Бийч ООД 
В платежното нареждане отбележете в „основание за плащане“ - „СМБ 25-26.02.2017“, а в „още пояснения“ – имената на участника или брой участници от дадено училище. 
За допълнителна информация:
Евгения Михайлова – 0887 750524, office@smb-varna.com
Елена Колева - 0885 724807
Севдалина Георгиева – 0898 497879


 


ПИСМО

Променено на: 21.02.2017 00:04:40