СМБ


Избрана новина:
XXV МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР "ИВАН САЛАБАШЕВ":

На 3 декември 2016г. от 10:00ч. ще се проведе XXV Математически турнир "Иван Салабашев". Във Варна състезанието ще се проведе в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“. В състезанието могат да участват ученици от I до XII клас. Състезанието е с продължителност 120 минути за всички ученици с изключение на първокласниците, които ще решават 60 минути. Състезателните теми са за I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII-IX, X-XII клас. Учениците от I клас ще решават 10 задачи. За учениците от II до IX клас задачите от 1-ва до 10-та са с избираем отговор, а задачите от 11-та до 15-та – със свободен отговор. Темата за X-XII клас се състои от 3 задачи, изискващи подробно описване на решението.


Резултатите на учениците от XII клас могат да се зачитат за кандидатстудентски изпит в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Технически университет(ТУ) – Габрово, Шуменски университет „Константин Преславски“(ШУ), Русенски университет „Ангел Кънчев“(РУ) и Икономически университет – Варна(ИУ). Учениците ще решават отделна тема от 6 тестови задачи и 2 задачи, изискващи подробно описване на решението с време за работа 120 минути. За признаване на резултатите учениците трябва да са участвали в гр. Стара Загора, а за РУ, ТУ - Габрово и ШУ може и в съответния град.Записването за участие в състезанието във Варна ще се извърши от 22 до 30 ноември 2016 г. с внасяне на такса от 8 лв. в „ОФИС МГ“ в МГ „Д-р Петър Берон“ - Варна или по банков път.
Работното време на „ОФИС МГ“ е: в делничните дни - от 8:00 до 12:30ч. и на 26 ноември 2016г. от 9:00 до 12:00ч.В случай на записване по банков път, трябва на e-mail: sastezaniya@mgberon.com да се изпрати сканирано копие от бордерото за внесената сума, като трябва да е упоменато кой прави превода и за колко ученици. В същото писмо трябва да се изпрати и списък на учениците, за които е направен банковия превода. Списъкът трябва да съдържа следната информация: училище, клас, три имена на учениците. С обратен имейл, учениците ще получат работните си места. Ако трябва да се издаде фактура е необходимо да се изпратят данните за издаването й.
Данни за банковата сметка:
„СМБ-2001-ВАРНА“ ЕООД
IBAN: BG45STSA93000013349875
BIC: STSABGSF
ДСК-АДДопълнителна информация може да получите на тел. 052 302 108, както и на електронната страница на СМБ - Варна (http://smb-varna.com).

Променено на: 27.11.2016 08:05:41