СМБ


Избрана новина:
ДО НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ ЧЛЕНОВЕ НА СМБ - ВАРНА::

Уважаеми колеги,
На 2 декември 2016 г. (петък) от 19 ч. в ресторант „Старата къща” (срещу Курортна поликлиника) ще се състои коледна среща на СМБ – секция Варна. Кувертът е в размер на 27 лв, като членовете на СМБ за 2016 г. заплащат 15 лв. Има възможност и за вегетарианско меню, което можете да маркирате във формуляра за записване.
За да участвате в коледната среща трябва до 21 ноември 2016 година да:
да попълните формуляра;
заплатите куверта на Мария Панова - касиер на секцията.
За да сте членове на СМБ - секция Варна и през следващата 2017 година е необходимо да заплатите членския си внос в размер на 15 лв, а за пенсионери е 7,50 лв., в срок до 2 декември 2016 година.
На 25-26 февруари 2017 г. ще се проведе годишната конференция на секцията. За това мероприятие ще има допълнителна информация. Необходим ни е броя на желаещите участници, за да можем да търсим оферти за настаняване.
За по-добра организация и комуникация с вас не пропускайте да попълните формуляра:https://goo.gl/forms/0se2qkGOF6rNHNtT2За допълнителна информация:
Здравко Славов – 0898 516652
Евгения Михайлова – 0887 750524
Севдалина Георгиева – 0898 497879
Елена Колева - 0885 724807
Мария Панова – 0889 705746


От този списък може да проверите дали сте член за 2016 г.:


smb.varna..02.2016


 

Променено на: 11.11.2016 12:26:33