СМБ


Избрана новина:
XXV МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР" 1 ноември 2016г.:

СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ – СЕКЦИЯ ВАРНА


 


XXVМАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР"


1 ноември 2016г.


 


Математическият турнир „Черноризец Храбър“ се провежда на 1 ноември в чест на народните будители. В него могат да се включат ученици от 2. до 12. клас, разделени на 6 възрастови групи: 2. клас, 3. - 4. клас, 5. - 6. клас, 7. - 8. клас, 9. - 10. клас и 11. - 12. клас. Участниците в една възрастова група работят по еднакви задачи, но класирането за всеки клас е отделно. Състезанието е под формата на тест с 5 избираеми отговора, който е от 15 задачи за 2. клас, 20 задачи за 3. - 6. клас, 25 за 7. - 8. клас и 30 задачи за 9. - 12. клас. Към всяка задача са дадени 5 възможности за отговор. В бланката за отговори срещу номера на всяка задача е добре да се записват четливо някоя от главните печатни букви А, Б, В, Г, Д. Двусмислено попълнен или неясен отговор може да се счита за грешен отговор. Ако не можете да намерите отговор, може да не попълвате съответното поле, т.е. да оставите полето срещу номера на задачата празно.


Време за работа 90 минути (за втори клас - 60 минути). Не се разрешава използване на калкулатори и друга изчислителна техника.


За всяка писмена работа се присъждат точки както следва:


-          За всички класове: за непопълнен отговор на задача - по 3 точки, а за грешен отговор на задача - 0 точки;


-          за учениците от 2 - 6 клас: за верен отговор на всяка задача - по 7 точки;


-          за учениците от 7 - 8 клас: за верен отговор на всяка задача с номер от 1 до 8 включително - по 5 точки; за верен отговор на всяка задача с номер от 9 до 17 включително - по 7 точки; за верен отговор на всяка задача с номер от 18 до 25 включително - по 9 точки;


-           за учениците от 9. - 12. клас: за верен отговор на всяка задача с номер от 1 до 10 включително - по 5 точки, за верен отговор на всяка задача с номер от 11 до 20 включително - по 7 точки, За верен отговор на всяка задача с номер от 21 до 30 включително - по 9 точки.


Във Варна състезанието ще се проведе в ОУ „П. Р. Славейков“ за учениците от 2., 3., 5. и 6. клас; и в Математическа гимназия “Д-р Петър Берон“ за 4. клас и от 7. до 12. клас.


Такса  правоучастие: 8 лв.


Записване от 20 до 27.10.2016 г. в МГ “Д-р П. Берон“ с работно време:


-          от 20 до 22 октомври 2016г. от 8:30 до 12:00ч.


-          от 24 до 27 октомври 2016г. от 13:30 до 17:00ч.


Допълнителна информация може да получите на тел. 052 302 108.


Официалната страница на Турнира е http://www.math.bas.bg/ch.

21.10.2016 00:03:08