СМБ


Избрана новина:
Конференция на СМБ-Варна 2016:

Уважаеми колеги - математици и информатици от региона,


ръководството на СМБ-Варна на свое ззседание през ноември 2015 реши конференцията на СМБ-Варна да се проведе на 27-28 февруари 2016 г


Моля изпращайте желанията си/темите за включване в програмата на конференцията на:


гл.ас.Елена Колева (ДИКПО), ас. Севдалина Георгиева (ДИКПО)


Елена Ангелова (РИО-Варна)


в срок до 7.02.2016 г.


 


от ръководството

Променено на: 01.12.2015 11:00:37