СМБ


Избрана новина:
КОЛЕДНО-НОВОГОДИШЕН КУПОН:

Уважаеми колеги - членове на СМБ


на 18.12.2015 г от 19:00ч. в ресторанта на х-л "Черно море" можем да се видим, повеселим и както винаги да поговорим и поспорим:)


СМБ-секция Варна поема 10лв. от куверта, а останалите 15лв. са лично участие.


Записване до 4.12.2015г. при Е.Михайлова(МГ), Т.Петрова(ОУ"П.Р.Славейков"),
проф. Здр.Славов(ВСУ) и М.Панова(ХГ) с внасяне на 15лв.


До 4.12.2015г. можете да внесете членския внос за 2016г., който е отново 15лв. (при същите колеги).


от ръководството


 

Променено на: 01.12.2015 11:08:45