СМБ


Избрана новина:
XXIV Математически турнир :

На 5 декември 2015г. от 10:00ч. ще се проведе XXIV Математически турнир "Иван Салабашев". Традиционно турнирът се организира и провежда от секциите на СМБ в страната, със съдействието на РИО. Секцията в град Варна взе решение състезанието да се проведе в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“. В състезанието могат да участват ученици от II до XII клас. Състезанието е с продължителност 120 минути. Състезателните теми са за II, III, IV, V, VI, VII, VIII-IX, X-XII клас. Задачите от 1-ва до 10-та са с избираем отговор, а задачите от 11-та до 15-та – със свободен отговор. Темата за X-XII клас се състои от 6 задачи с избираем отговор и две задачи за подробно описване на решението.


Резултатите на учениците от XII клас могат да се зачитат за кандидатстудентски изпит в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Технически университет – Габрово, Шуменски университет „Константин Преславски“, Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Икономически университет - Варна. Те ще решават отделна тема от 6 тестови задачи и 2 задачи за решаване. За признаване на резултатите учениците трябва да са участвали в гр. Стара Загора, а за РУ, ТУ- Габрово и ШУ може и в съответния град.


Записването за участие в състезанието в МГ - Варна ще се извърши от 23.11.2015 г. до 3 декември 2015г. с внасяне на такса от 8 лв. в „ОФИС МГ“ в МГ „Д-р Петър Берон“ - Варна със следното работно време:


 - в делничните дни - от 8:30 до 12:00ч. и от 13:00 до 17:00ч.;


 - на 28 ноември 2015г. от 9:00 до 13:00ч.

Променено на: 27.11.2015 06:52:39