СМБ


Избрана новина:
Състезание Viva математика - 7.12.2014:

На 7 декември 2014 ще се проведе състезанието Viva математика с компютър.


За целта учениците, които желаят да се включат, трябва до 6 декември да имат регистриран профил във VIVA Cognita.


За тези, които не са регистрирани, изпращам адреса:
http://vivacognita.org/forums/index.php?app=core&module=global&section=register

На сайта http://vivacognita.org/ има информация състезанието

Променено на: 05.12.2014 13:06:50