СМБ


Избрана новина:
Scratch Day Bulgaria 2014 (ИНФОРМАТИКА за всички):

На 18 май 2014 г от 10:00 до 14:00 часа в двора на СОУ "Св. Кл. Охридски", Варна ще се проведе за четвърти път националният ден на Scratch.


Целта на това събитие е разпространение на идеи за обучение по ИНФОРМАТИКА.
То е подходящо за учители, ученици, студенти, родители, експерти от практиката, а също служители на МОМН, на общини, фондации и др.


Събитието е отворено. Предвиждат се специални състезания и за журналисти!


Официален линк на събитието http://day.scratch.mit.edu/event/2081


Събитието се организира ежегодно от Катедра "Информатика", на ВСУ и колегите Стефка Петрова, Юлия Димитрова, Елена Димитрова, Елеонора Павлова, Галина Георгиева и с подкрепата на родители, студенти, ученици, а надяваме се от тази година и на повече фирми.


На това събитие ще наградим победителите в Прегледа по ИНФОРМАТИКА от 17 май


На това събитие ще видите разнообразни форми на ПРОГРАМИРАНЕ и не само, че ще видите, а ще може и вие да се включите и да се състезавате/забавлявате/обучавате с останалите.


Заповядайте!


 


../resources/53679378ec053.docx


ГМ


 

Променено на: 18.10.2014 16:54:44