СМБ


Избрана новина:
Mатематическото състезание “Хитър Петър” - Варна :

Математическото състезание “Хитър Петър”, което се провежда и в Габрово.

Състезанието е за ученици от 3 до 8 клас с продължителност 90 мин. Състезателната тема включва 15 тестови задачи и една специална задача, наречена “Задача на Хитър Петър”. Темите за съответния клас ще включват в основни линии училищния материал по математика от предишния клас. От предложените 5 отговора на тестовите задачи точно един е верен. За верен отговор се дават 2, 4 или 6 точки, според трудността на задачата. За непосочен отговор се дават нула точки, а за грешен отговор се отнема 1 точка. Задачата на Хитър Петър се оценява с 20 точки. Темите за 3-ти и 4-ти клас ще включват само 15 тестови задачи. Не се разрешава използване на калкулатори.
Резултатите ще бъдат обявени на сайта на състезанието (http://www.smb-gabrovo.free.bg) до понеделник 14.10.2013 г.. Дипломите и наградите на първенците ще бъдат изпратени по пощата до съответните училища.
Началното класиране ще бъде временно. Контестации ще се приемат до 16.10.2013 на адрес: smb.gabrovo.competitions@gmail.com (от ръководител на отбор – за отборни състезатели, а за индивидуални състезатели – от родител). Сканирани копия на работите не се изпращат. Крайното класиране ще бъде качено на сайта на състезанието до 18.10.2013 година.
Записването за учениците, които ще се явяват в МГ“Д-р П.Берон“ - Варна е на 4,5,7 и 8.10.2013г. в „Офис МГ“ с работно време 8:30 – 12:00ч., 13:00 – 17:00ч.
Такса правоучастие: 8 лв.


Допълнителна информация за учениците, които ще се явяват:
- в Габрово : http://www.smb-gabrovo.free.bg;
- във Варна – 052 302 108.
05.10.2013 09:22:07