СМБ


Ръководство на СМБ Варна
доц. д-р Здравко Славов Председател charman@smb-varna.com
Павлин Петков Зам. председател
доц. д-р Росен Николаев Зам. председател
Евгения Михайлова Секретар
Математика
office@smb-varna.com
math@smb-varna.com
Таня Петрова Математика
Елка Пенева Математика
Валентина Арабаджиева Математика
доц. д-р Галина Момчева Информатика и ИТ csandict@smb-varna.com
Валентина Момчилова Математическа лингвистика math@smb-varna.com