СМБ


Международен ден на Scratch -…

19 май 2013 г. от 11 ч до 16 ч пред и в НАОП "Н. Коперник" - Варна


Има за цел публичност на обучения по Информатика и ИТ с използване на Scratch, BYOB, App Inventor…
Променено на: 01.05.2013 18:45:57 Прочетете цялата новина
Преглед на знанията по ИНФОРМАТИКА…

19 май 2013 г. 8:00ч.

Състезанието в по програмиране на С++ за ученици от 4. до 7. клас
(група Е, съгласно регламента на националните състезания и олимпиади по информатика) с продължителност 120 минути.
Променено на: 01.05.2013 18:40:31 Прочетете цялата новина
ЦВЕТНИЦА 2013 - резултати

Променено на: 30.04.2013 21:54:48 Прочетете цялата новина
Преглед на знанията по МАТЕМАТИКА…

Преглед на знанията по математика - на 11 май 2013 г., 9:00ч.
Състезанието за учениците :
- от 1 до 11 клас състои в решаване на задачи с генериране на текст;
- от 7. клас ще се…
ЦВЕТНИЦА - математическо състезание

На 28.04.2013 г. в сградата на ВТГ "Г.Раковски" от 9.00 ч до 12.00 ч.
ще се проведе математическото състезание за 9, 10, 11 клас за всички професионални гимназии и СОУ.

Пробна матура 12 кл. 9.00-13.00