СМБ


За ученици
МГ "Д-р П. Берон"
ОУ "П. Р. Славейков"
Информатика и ИТ
ScratchBG
INFOSЗа учители
ДИКПО-Варна
Варненски свободен университет "Ч. Храбър"
Софийски университет "Св. Кл. Охридски", Факултетът по математика и информатика
Софийски университет "Св. Кл. Охридски", Департамент за информация и усъвършенстване на учители
Edusoft
РААБЕ