СМБ


Обръщение от председателя на СМБ Варна

Уважаеми колеги – математици,


Добре дошли в сайта на Съюза на математиците в България – секция Варна. Обръщението ми към Вас е колеги - математици защото в нашата секция членуват професионални математици и приятели на математиката, следователно всички ние сме колеги – математици.

Рождената дата на СМБ е 14 февруари 1898 година, когато възторжени преподаватели от София под ръководството на проф. Емануил Иванов основават Физико – математическото дружество, което е прародител на Съюза на математиците в България. По-късно на своя 40-годишен юбилей ФМД се преименува в Българско физико – математическо дружество, а през 1971 година се разделя на две самостоятелни организации – Дружество на математиците в България и Дружество на физиците в България. През 1977 година в Варна се взема решение на преименуване на Дружество на математиците в България в Съюз на математиците в България.

През май 1962 година в залата на Общинския съвет на гр. Варна по инициатива на инспекторите по математика и физика Слав Дърленски и Любен Лалов се учредява Варненската секция на БФМД. При разделянето на БФМД в две самостоятелни организации през 1971 година на 17 ноември същата година се учредява Варненската секция на ДМБ с председател доц. (по късно професор) Костадин Бонев. Последователно председатели на нашата секция са били доц. Иван Янчев (от 1973 до 1991), доц. Русалин Николаев (от 1991 до 2005) и проф. Дочо Дочев (от 2005 до 2012).

От кратката хронологична справка се вижда богата история на СМБ и СМБ - Варна. Освен история ние имаме и разнообразна дейност, която през последните години бе насочена главно към учениците от варненските училища и студентите от варненските университети; към учителите по математика и информатика в града, към преподавателите от варненските университети и към всички приятели на математиката от гр. Варна.

Председател на секцията: доц. д-р Здравко Славов